Επικοινωνία

Τα γραφεία του Συλλόγου μας βρίσκονται στην Λεωφόρο Συγγρού 124-126 στην Αθήνα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210 9461185 Πρόεδρος & 210 9461410 Γ Γραμματέας
ή στο email sypin@interamerican.gr