Εκπροσώπηση

ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αντιπρόεδρος
ΑΛΕΥΡΑ ΠΟΠΗ ΠΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μέλος
ΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μέλος
ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μέλος
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μέλος
ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μέλος